כיצד תקציב המדינה מנוצל?באתר זה אנו מציגים באופן נגיש וידידותי את הנתונים על ניצול תקציב המדינה הלכה למעשה. הכלים שפיתחנו באתר מאפשרים לבחון באיזו מידה מומשו בפועל כלל הסעיפים בתקציב המדינה, וכן לאתר אותם על פי חיתוכים שונים ולאורך השנים. הנתונים באתר מבוססים על טבלאות ניצול התקציב הרשמיות של משרד האוצר. אנו מנגישים אתר זה כשירות לציבור ולממשל כאחד, מתוך כוונה לייצר תשתית ידע רחבה המסייעת בהגברת הפיקוח והבקרה האזרחית על המערכות הציבוריות.

המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי וביכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו מפעיל המרכז את מיזם המוניטור, הכולל מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה, את אפליקציית EzGOV המנגישה לציבור את החלטות הממשלה וחוקי הכנסת ואת אתר המעקב אחרי ביצוע ההסכמים הקואליציוניים.

כניסה לאתר